Företagsträning

Sätt ribban för det nya arbetsåret med kick off i en annorlunda miljö

Företagspass för kickoff och teambuilding

Företagspass är en populär träningsform på Bogdan PT. Kickstarta det nya arbetsåret med ett antal pass för att svetsa samman er grupp och höja hälsonivån för alla. Som grupp kommer ni under passen att ställas inför utmaningar, tävlingar och lekar som kräver mycket samarbete. Många skratt och nya intryck garanteras!

Passen planeras så att hela sällskapet kan genomföra dem, oberoende av träningserfarenhet, ålder och andra eventuella förutsättningar.

Morgonpass, lunchpass eller helgevent kan bokas för att på bästa sätt hjälpa ert företag till en mer positiv och framgångsrik arbetsplats. En frisk personal innebär en högre presterande grupp med färre sjukdagar!

Kontakta Bogdan för att ta ditt företag till nästa nivå!